Dosyalar

 

Arınmanın ZirvesiHz. Peygamber'e nazil olan Kur'ân insanlık için bir hidayet, nur ve doğruyu yanlıştan ayırma rehberidir. İnsana yaratılış amacını tekrar tekrar hatırlatan ve onu yanlıştan, sapkınlıktan uzak tutan bir kaynaktır o.

devamını oku 24 Şubat 2010 Çarşamba

Hoş Âmedi

Hz. Muhammed / Sünnet ve Hadis / Ercüment Ekrem Talu


Merhaba ey mübarek mâh-ı gufran! Merhaba ey zavallıların, ümitsizlerin, fukaranın, biçaregânın gönlüne tesliyet, yüzlerce milyon ehl-i imana mağfiret tebşir eden mukaddes şehr! Yılda bir defa, yalnız otuz gün süren müsaferetin bizim için ayrıca mûcib-i meserret oluyor.

devamını oku 23 Şubat 2010 Salı

Amerikalı Müslümanların Buluşma Platformu:ISNA

Sonpeygamber.info geçtiğimiz haftalarda Amerika'nın en büyük Müslüman sivil toplum örgütü ISNA'nın yıllık fuarına katıldı. Organizasyon hakkında görüşlerine başvurduğumuz katılımcılardan aldığımız cevaplar..
devamını oku 5 Şubat 2010 Cuma

Amerika'da Müslüman Sivil Toplum Kuruluşları

Kurumsallaşmış politik yapının dışında daha fazla vatandaşın kendini sisteme dahil hissetmesini, seslerini duyurabilmelerini, toplumun işlemesinde daha etkin ve gönüllü bir rol alabilmelerini sağlayan Sivil Toplum Kuruluşları demokratikleşmenin simgesidir.
devamını oku 5 Şubat 2010 Cuma

'Üçüncü Sektör' : Sivil Toplum Kuruluşları

Batı'da Sanayi devrimi sonrası teşekkül eden ve Devlet dışı kurumları temsilen kullanılan Sivil Toplum Kuruluşu kavramının bizde gönüllü teşekküller için kullanımı 1990'lı yıllara rastlar.
devamını oku 5 Şubat 2010 Cuma

Newyork'da Karizmatik Bir İmam

Son yıllarda Müslümanların pek çok sorunla karşı karşıya kaldıkları Amerika'da yakın döneme kadar siyah ırka mensup kimselerin çeşitli ayrımcılığa maruz bırakıldıkları çoğumuzun malumudur.
devamını oku 5 Şubat 2010 Cuma

Amerika'da Topluma Rağmen İnsan Yetiştirme Çabası

Hz. Muhammed / Sünnet ve Hadis / Najla Tammy İlhan
Çok geniş bir arka bahçesi olan ve yarım daire şeklindeki ön girişini çevreleyen beş adet yaşlı ve uzun pikin ağacına sahip küçük beyaz çerçeveli bir evdi. Yoldan baktığınızda ağaçların arkasından binanın girişini görebiliyordunuz.
devamını oku 5 Şubat 2010 Cuma

Oruçlunun En Mutlu İki AnıSabahtan akşama kadar her zaman alıştığınız yiyeceklerden uzak durmanın bir nedeni olmalı. Bilerek aç kalmanın, bilerek susuz bile kalmanın...

devamını oku 29 Ocak 2010 Cuma

Uygarlıklar Ülkesi Mısır'da Peygamber Algısı

Hz. Muhammed / Sünnet ve Hadis / Sonpeygamber.info


Küreselleşen dünyamızda İslam'la bir şekilde tanışmamış ülke sayısı azdır. İster erken dönem İslam devletleri zamanında olsun, ister Osmanlı döneminde ya da günümüzdeki göçmen ve ihtida dalgaları ile olsun..

devamını oku 29 Ocak 2010 Cuma

Hicret

Hz. Muhammed / Sünnet ve Hadis / Prof. Dr. Casim Avcı


Rasûlullah İkinci Akabe Biatı'ndan sonra ashabına Yesrib'e hicret için izin verdi. Bunun üzerine ilk defa Amir b. Rebia ile hanımı Leyla bint Hasme buraya göç ettiler; daha sonra da diğer sahabeler kafileler halinde Mekke'den ayrılmaya başladılar.

devamını oku 24 Ocak 2010 Pazar

Hicret: Mihrabtan Minbere DoğruBütün zamanların en güzel Yağmuru'nu, yağmurların hepsini güzel eyleyen O Rahmet Yağmur'unu, dupduru "reşhalar" mazmununda anlattığı Ondokuzuncu Söz'ünde, Said Nursî, Mekke'yi "mihrab", Medine'yi ise "minber" olarak kodlar.

devamını oku 24 Ocak 2010 Pazar

İslam Tarihinde Habeşistan Tecrübesinin Bugünkü Anlamı

Hz. Muhammed / Sünnet ve Hadis / Prof.Dr. Şinasi Gündüz


Hz. Peygamber'in yaşamında farklı inanç bağlılarıyla bir arada yaşama tecrübesi açısından genellikle Medine döneminin ilk yıllarında yürürlüğe konulan ve Medine Vesikası diye adlandırılan belge akla gelir.

devamını oku 24 Ocak 2010 Pazar

Seyyidlere Duyulan Saygı ve Sahte Seyyidler

Hz. Muhammed / Sünnet ve Hadis / Sonpeygamber.info


İslam tarihinin ilk devirlerinden itibaren Hz. Peygamber'in soyundan gelen seyyid ve şeriflere özel bir önem atfedilmekteydi. Gerek kendilerine peygamber yadigârı olarak bakılması gerekse de kimi dönemlerde bazı zulümlere maruz kalmaları..

devamını oku 8 Ocak 2010 Cuma

Röportaj: Hadis Âlimi Bir Seyyid- Uzun süre yurt dışında kaldınız. Arabistan'da Ümmü'l Kura Üniversitesi Taif Eğitim Fakültesi'nde Hadis hocası olarak görev yaptınız . Ne kadar kaldınız orada? - On bir yıl. Taif Eğitim Fakültesi'nde yalnız Hadis dersleri değil, birçok ders okuttum.

devamını oku 8 Ocak 2010 Cuma