Dosyalar

 

Her Yıl Bir Mucize Gibi Gelen

Dosyalar / Ramazan ve Bayram / Sezai Karakoç


Kalemimin yeni ülkesinin ilk konuğu oruç oldu. Her yıl olduğu gibi bu yıl da vakit erişti ve saat, mucize saati çaldı da ufkumuzda, incecik, gümüşten bir yay halinde, o eskimez, yıpranmaz, kararmaz hilali gördük.


devamını oku 24 Şubat 2010 Çarşamba

Newyork'da Karizmatik Bir İmam

Son yıllarda Müslümanların pek çok sorunla karşı karşıya kaldıkları Amerika'da yakın döneme kadar siyah ırka mensup kimselerin çeşitli ayrımcılığa maruz bırakıldıkları çoğumuzun malumudur.

devamını oku 5 Şubat 2010 Cuma

Oruçlunun En Mutlu İki AnıSabahtan akşama kadar her zaman alıştığınız yiyeceklerden uzak durmanın bir nedeni olmalı. Bilerek aç kalmanın, bilerek susuz bile kalmanın...


devamını oku 29 Ocak 2010 Cuma

Uygarlıklar Ülkesi Mısır'da Peygamber AlgısıKüreselleşen dünyamızda İslam'la bir şekilde tanışmamış ülke sayısı azdır. İster erken dönem İslam devletleri zamanında olsun, ister Osmanlı döneminde ya da günümüzdeki göçmen ve ihtida dalgaları ile olsun..


devamını oku 29 Ocak 2010 Cuma

Hicret

Dosyalar / Hicret / Prof. Dr. Casim Avcı


Rasûlullah İkinci Akabe Biatı'ndan sonra ashabına Yesrib'e hicret için izin verdi. Bunun üzerine ilk defa Amir b. Rebia ile hanımı Leyla bint Hasme buraya göç ettiler; daha sonra da diğer sahabeler kafileler halinde Mekke'den ayrılmaya başladılar.


devamını oku 24 Ocak 2010 Pazar

Hicret: Mihrabtan Minbere Doğru

Dosyalar / Hicret / Editör


Bütün zamanların en güzel Yağmuru'nu, yağmurların hepsini güzel eyleyen O Rahmet Yağmur'unu, dupduru "reşhalar" mazmununda anlattığı Ondokuzuncu Söz'ünde, Said Nursî, Mekke'yi "mihrab", Medine'yi ise "minber" olarak kodlar.


devamını oku 24 Ocak 2010 Pazar

İslam Tarihinde Habeşistan Tecrübesinin Bugünkü Anlamı

Dosyalar / Hicret / Prof.Dr. Şinasi Gündüz


Hz. Peygamber'in yaşamında farklı inanç bağlılarıyla bir arada yaşama tecrübesi açısından genellikle Medine döneminin ilk yıllarında yürürlüğe konulan ve Medine Vesikası diye adlandırılan belge akla gelir.


devamını oku 24 Ocak 2010 Pazar

Seyyidlere Duyulan Saygı ve Sahte Seyyidlerİslam tarihinin ilk devirlerinden itibaren Hz. Peygamber'in soyundan gelen seyyid ve şeriflere özel bir önem atfedilmekteydi. Gerek kendilerine peygamber yadigârı olarak bakılması gerekse de kimi dönemlerde bazı zulümlere maruz kalmaları..


devamını oku 8 Ocak 2010 Cuma

Röportaj: Hadis Âlimi Bir Seyyid- Uzun süre yurt dışında kaldınız. Arabistan'da Ümmü'l Kura Üniversitesi Taif Eğitim Fakültesi'nde Hadis hocası olarak görev yaptınız . Ne kadar kaldınız orada? - On bir yıl. Taif Eğitim Fakültesi'nde yalnız Hadis dersleri değil, birçok ders okuttum.


devamını oku 8 Ocak 2010 Cuma

Güneydoğu Anadolu'da Seyyidler

Dosyalar / "Ehl-i Beyt" Kimlerdir? / Abdurrahman Adak


Arapça sâde fiilinden türetilmiş olup sahip, melik, efendi, büyük bir topluluğu idare eden, kendisine itaat edilen kişi anlamlarına gelen seyyid ile yine Arapça şerufe fiilinden türetilmiş olup yüksek konumda olan..


devamını oku 8 Ocak 2010 Cuma

Dâru's-Siyâdeler (Seyyidlik Evleri)

Dosyalar / "Ehl-i Beyt" Kimlerdir? / Doç. Dr. Murat Sarıcık


"Dâru's-Siyade", "Nakîbu'l-Eşrâflar"1 ve Seyyidler için, ilk kez Müslüman bir devlet olan İlhanlılar zamanında yaptırılan medreselere benzer taş binalara verilen isimdir. "Seyyidlik Evi" demektir.


devamını oku 8 Ocak 2010 Cuma

Tasavvuf Kültüründe Hz. Ali

Dosyalar / "Ehl-i Beyt" Kimlerdir? / Doç. Dr. Kadir Özköse


Hz. Ali (ra), sağlığında Hz. Muhammed (sav)'in övgüsüne mazhar olmuş bir sahâbîdir. O; Allah'a ve Rasûlü'ne iman eden ve İslâm'a gönülden bağlanan bir mümin, beş vakit namazını kılan, Ramazan orucunu tutan..


devamını oku 8 Ocak 2010 Cuma

Ehl-i Beyt Hakkındaki Ayet ve Hadisler

Dosyalar / "Ehl-i Beyt" Kimlerdir? / Yrd. Doç. Dr. Muhammed Sadık Hamidi


Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şeriflerde yerini bulan Ehl-i Beyt  konusu çok önemli olmasına rağmen ne yazık ki, bugün bir çok Müslüman tarafından yeterince bilinmemektedir.


devamını oku 8 Ocak 2010 Cuma

Hz. Hüseyin

Dosyalar / "Ehl-i Beyt" Kimlerdir? / Prof. Dr. Ethem Ruhi Fığlalı


5 Şaban 4 yılında (10 Ocak 626) Medine'de doğdu...


devamını oku 8 Ocak 2010 Cuma

Hz. Hasan

Dosyalar / "Ehl-i Beyt" Kimlerdir? / Prof. Dr. Ethem Ruhi Fığlalı


3. yılın Şaban ayında (Ocak-Şubat 625)  veya Ramazan ayının 15'inde (1 Mart) Medine'de doğdu. Babası ona Harb adını koymayı düşünmüşse de Hz. Peygamber, Cahiliye döneminde bilinmeyen Hasan adını ve Ebû Muhammed künyesini vermiş..


devamını oku 8 Ocak 2010 Cuma