Dosyalar

 

"Hz. Peygamber'in Çevreciliği"ne Bir Bakış: Avlanma Hukuk ve Ahlakı

Dosyalar / Hepimiz Aynı Gemideyiz / Prof. Dr. Celal Yeniçeri


Biz burada Prof. Dr. Celâl Yeniçeri’nin “Hz. Peygamber’in Çevreciliği” kitabından hayvanları avlamanın kural ve kaidelerine değinen ve onlara nasıl davranmamız hususunda öğüt veren iki bölümü okurlarımızın istifadesine sunuyoruz.


devamını oku 2 Şubat 2015 Pazartesi

Hz. Peygamber’in Toprakla İlgili Tavsiyeleri

Dosyalar / Hepimiz Aynı Gemideyiz / Prof. Dr. Hüseyin Akyüz


Tabiatla iç içe yaşayan Hz. Peygamber...


devamını oku 29 Aralık 2014 Pazartesi

Nebevi Hikmet Işığında Çevre Ahlakına Güncel Bakışlar

Dosyalar / Hepimiz Aynı Gemideyiz / Prof. Dr. Talat Sakallı


Çevre probleminin de Hz. Peygamber’in ebedi mesajlarında çözümleri vardır. Sadece bunları güncelleyebilecek akıl ve çalışmaları beklemektedir.


devamını oku 29 Aralık 2014 Pazartesi

Ekolojik Sünnet

Dosyalar / Hepimiz Aynı Gemideyiz / Prof. Dr. Saffet Sancaklı


Hz. Peygamber'in sünnetinin ekolojik yönü ile alakalı yazı.


devamını oku 29 Aralık 2014 Pazartesi

Biz Bu Dünyayı Çocuklarımızdan Ödünç Aldık

Dosyalar / Hepimiz Aynı Gemideyiz / Dr. Muhsin Toprak
Kur'ân-ı Kerîm yeryüzü ve gökyüzündeki canlı cansız bütün varlıkların belli bir ölçü ve dengeye göre yaratıldığını beyan ederken, insanın tabiattan faydalanma esnasında bu ölçü ve dengeyi bozmaması gerektiğine de dikkat çekmektedir.
devamını oku 29 Aralık 2014 Pazartesi

Rahmet ve Mağfiret Gecesi

Dosyalar / Kandil Kutlamaları ve Üç Aylar / Dr. Emine Gümüş Böke
Berat, berâet kelimesinin Türkçedeki kullanışı olup, berî olma, aklanma, temiz ve. suçsuz çıkmak demektir. Bu geceyi fırsat bilerek yaratana, yaratılmışlara karşı görev ve sorumluluklarımızı yeniden gözden geçirelim. Aramızdaki sevgi-saygı bağını, dayanışma ve kaynaşma ruhunu pekiştirelim.
devamını oku 12 Haziran 2014 Perşembe

Berat: Arınma ve RahmetBerat Arapça berâe-berâet kelimesinin Türkçeleşmiş şeklidir. Berâet, "iki şey arasında ilişki olmaması; kişinin bir yükümlülükten kurtulması veya yükümlülüğünün bulunmaması" anlamına gelir. Allah Teâlâ'nın bu gece kendisine yönelen ve mağfiret isteyen mümin kullarını temize çıkardığı kabul edilir. Berat gecesi mübarek kabul edilen geceler arasında önemli bir yere sahiptir. Hz. Peygamber'in..


devamını oku 12 Haziran 2014 Perşembe

Hadislerde 'Teşe'üm' ve Geleneksel Kadın Kimliğinin Getirdiği Yanılsamalar

Dosyalar / İslam ve Kadın / Ayşe Mutlu Özgür


“Eğer bir şeyde uğursuzluk olsaydı kadında, atta ve evde olurdu.”


devamını oku 2 Haziran 2014 Pazartesi

Kadınların Çoğu Cehennemlik mi?

Dosyalar / İslam ve Kadın / Yrd. Doç. Dr. Ayşe Esra Şahyar


“Bana cehennem gösterildi. Halkının çoğunun kadınlar olduğunu gördüm.”


devamını oku 27 Mayıs 2014 Salı

Regaib KandiliGünlük hayatımızda her an gördüğümüz trafik ikaz levhaları gibi insan hayatında da belirgin işaretler ve dönüm noktaları vardır. Bunlar, belirli günler, kandiller ve bayramlardır.


devamını oku 30 Nisan 2014 Çarşamba

Hz. Peygamber'in Asabiyetle Mücadelesi

Dosyalar / Irkçılık / Prof. Dr. Adem Apak
Hz. Peygamber’in tebliğ ettiği İslam dininin en önemli hedeflerinden biri de gönderildiği toplumda kabile sistemi üzerine kurulu soy esaslı sosyal düzenden, hukuka dayalı devlet nizamına geçişi temin etmekti.
devamını oku 17 Mart 2014 Pazartesi

Veda Haccı ve Veda Hutbesi

Dosyalar / Kurban ve Hac / Prof. Dr. Casim Avcı


Genellikle insan hakları üzerinde duran Rasûlullah can, mal ve ırz güvenliğine vurgu yaparak kul hakkı konusunda dikkatli davranılmasını, zulümden ve haram lokmadan kaçınılmasını, emanete riayet edilmesini, eşler arasında karşılıklı...


devamını oku 9 Ekim 2013 Çarşamba

Hac ve Umre Yolcuları İçin Hz. Peygamber'in Kabrini Ziyaret Adabı

Dosyalar / Kurban ve Hac / Editör


İslâm bilginleri hacceden her Müslümanın hacdan önce veya sonra Rasûlullah'ın kabrini ziyaret etmesini vâcip derecesinde önemli saymışlar, bir zaruret bulunmadıkça bunun ihmalini büyük bir duygusuzluk olarak değerlendirmişlerdir.


devamını oku 9 Ekim 2013 Çarşamba

Ruhun Sılası Hac

Dosyalar / Kurban ve Hac / Dr. Emine Gümüş Böke


İnancın pratiğe yansıması olarak hac ibadeti hem bireyi hem de...


devamını oku 9 Ekim 2013 Çarşamba

Neden Hac?

Dosyalar / Kurban ve Hac / Editör


Hac; kutsal kabul edilen mekânları dinî maksatla ziyaret etmektir ve İslâm'ın beş şartından biridir. Arapça'da "gitmek, yönelmek, ziyaret etmek" anlamlarına gelen hac kelimesi, fıkıh terimi olarak imkanı olan her Müslümanın..


devamını oku 7 Ekim 2013 Pazartesi