Dosyalar

 

Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan'ın EserleriProf. Dr. İsmail Lütfi Çakan'ın, başta Diyanet Vakfı ve Zaman Gazetesi tarafından tertip edilen Kutlu Doğum ve Ebedî Risalet Sempozumları olmak üzere çeşitli etkinliklerde yapmış olduğu konuşmaların kitaplaştırılmış halidir.


devamını oku 7 Ocak 2010 Perşembe

İsmail Lütfi Çakan'ın Kaleminden Bir Tiyatro EseriProf. Dr. İsmail L. Çakan'ın Yüksek İslâm Enstitüsü'nde öğrenci iken yazdığı 3 perdelik tarihî piyestir. Müslüman Kimliği'ne ait adâlet, ahde vefâ, ilâhî hükme rızâ ve affı tercih gibi üstün özelliklere vurgu yapan eser..


devamını oku 7 Ocak 2010 Perşembe

Güney Asya'da PeygamberKüreselleşen dünyamızda İslam'la bir şekilde tanışmamış ülke sayısı azdır. İster erken dönem İslam devletleri zamanında olsun, ister Osmanlı döneminde ya da günümüzdeki göçmen ve ihtida dalgaları ile olsun..


devamını oku 7 Ocak 2010 Perşembe

Endonezya'da PeygamberGüney Asya'nın en kalabalık ülkelerinden Endonezya bugün pek çoğumuza artık efsane olarak gelecek bir ihtida öyküsüne sahip. Ülkenin İslamlaşması, bir kumaş tüccarının Müslüman ahlakına örneklik teşkil edecek bir davranışı sayesindedir.


devamını oku 7 Ocak 2010 Perşembe

Bosna'da Peygamber AlgısıKüreselleşen dünyamızda İslam'la bir şekilde tanışmamış ülke sayısı azdır. İster erken dönem İslam devletleri zamanında olsun, ister Osmanlı döneminde ya da günümüzdeki göçmen ve ihtida dalgaları ile olsun..


devamını oku 7 Ocak 2010 Perşembe

20. Yüzyıl İslam Dünyasında Peygamber Algısı18. yüzyıla kadar dini, ictimai ve kültürel anlamda büyük ölçüde bir bütünlük arz eden ve benzer kültürel değerleri paylaşan İslam dünyası, bu yüzyılda dünyevi anlamda bir yükseliş yaşayan Batı karşısında belli bir gerileme sürecine girmiştir.


devamını oku 7 Ocak 2010 Perşembe

Gönülden Dile Muhabbeti Terennüm: Esma ve Evsafü'n-Nebî

Dosyalar / Neden Muhammed İsmi? / Prof. Dr. İbrahim Hatipoğlu


Prof. Dr. İbrahim Hatipoğlu Hz. Peygamber'in artık neredeyse hiç duymadığımız isim ve sıfatlarını anlatıyor; Seyyidü'l-küll, Nebiyyi Mefahirimiz, Mefhar-i Mevcudat, Fahr-i Enbiya...


devamını oku 7 Ocak 2010 Perşembe

Hatırlanması Gereken Bir İsim

Dosyalar / Neden Muhammed İsmi? / Najla T. İlhan


Kızım bir yaşında iken onun arkadaş ihtiyacını tatmin edemeyeceğim çok açık bir hale gelmişti. Tek sorumluluğu onunla oynamak olan birisine, bir kardeşe ihtiyacı vardı. Kızımızın yakında bir erkek kardeşi olacağını öğrenmemiz bizim için harika bir olay oldu.


devamını oku 7 Ocak 2010 Perşembe

İsimler Bağ Kurmak İçindir...

Dosyalar / Neden Muhammed İsmi? / Senai Demirci


Bir şeyi isimlendirmek,  kendimizi onunla ilişkilendirme yoludur. İsimlendirmediğimizin varlığının farkında değilizdir; haliyle aramızda bir nisbetin kurulması da söz konusu olmaz.


devamını oku 7 Ocak 2010 Perşembe

Neden Muhammed İsmi?"Varlıklar gelir, ilahî isimlere ayna olur, görünür ve yiterler" diyor İbn Arabî.  İlahî âlemden yansımalar da böylece isimler üzerinden olmakta. Henüz dünyaya yeni gelen kimselere, Allah'a duyulan yakınlık hissini ..


devamını oku 7 Ocak 2010 Perşembe

İsimlerin Dolaşımıİsimlerin kişilikleri etkilediğine dair bir inanç vardır ki türkülere de yansımıştır: Onun adı Yaşar, alır beni boşar./Onun adı Ali, eder beni deli...  Ailelerimizin bize uygun bulduğu isimlerin oluşturduğu bir damga veya bir hâle sanki, kişiliğimizin biçimlenmesini etkiliyor.


devamını oku 7 Ocak 2010 Perşembe

Bunlar Gerçekten Biz miyiz?Kapkara sarıklar içinde kaşları çatık, gözlerinden kin ve nefret fışkıran, ilkel çağlardan kopup gelmiş ve hiçbir süzgeçten geçmediği anlaşılan insan tasvirleri... Bu tasvirlerdeki "insan numuneleri", "aptallar" olarak adlandırılıyor.


devamını oku 7 Ocak 2010 Perşembe

Bir Provokasyon Süreci Olarak Karikatür Krizi / Dünü-BugünüGeçtiğimiz haftalarda uluslararası siyaset arenası ve Danimarka'da yaşanan bazı gelişmeler belleklerimizde henüz tazeliğini koruyan bir krizi yeniden hatırlamamıza vesile oldu.


devamını oku 7 Ocak 2010 Perşembe

Siyer Yazımında Muhammed Hamidullah'ı Farklı Kılan Yönleri

Dosyalar / Prof. Dr. Muhammed Hamidullah / Prof. Dr. Adem Apak


20. yüzyılın en önemli İslam âlimlerinden biri kabul edilen Muhammed Hamidullah'ın eserlerinin sayısı ve çeşitliliği kadar İslami ilimlere getirdiği yeni yorumlar da dikkat çekicidir.


devamını oku 7 Ocak 2010 Perşembe

Tanıklar Hamidullah'ı AnlatıyorTürkiye'de bulunduğu uzun yıllar boyunca Muhammed Hamidullah  sayısız dersler ve konferanslar vermiş; bu vesileyle kendisini tanıma imkanı bulan pek çok öğrencisi ve seveni çeşitli yayınlarda onun hakkındaki kanaat ve gözlemlerini aktarmıştır.


devamını oku 7 Ocak 2010 Perşembe