Dosyalar

 

MEKKE NEW YORK MU OLUYOR?

Hz. Muhammed / Sünnet ve Hadis / Ayşe Nur Tüfekçi / Sonpeygamber.info


Hz. İbrahim’in inşası ve haccı ilan etmesinden bu yana yeryüzünde tevhid inancının merkezi olarak varlığını sürdüren Kâbe, göz göre göre kayboluyor. Asırlardır her türlü doğal felakete hatta savaşlara direnen Kâbe, güç gösterisi yapanların...

devamını oku 7 Aralık 2010 Salı

Dinî Düşünce Tarihimiz Açısından Hamidullah'ın Eserlerinin Türkçe'ye/Türkiye'ye İntikali ve Tesirler

Hz. Muhammed / Sünnet ve Hadis / Prof. Dr. İsmail Kara


Muhammed Hamidullah merhumun Türkiye'ye, Türkiye'deki ilmî ve tarihî birikime, potansiyele ve Türk talebelerine hususi bir ihtimam ve dikkat gösterdiği çok az sayıdaki insan tarafından bilinir. Son yıllarını Türkiye'de geçirmek hususunda yarım bir arzusunun olduğunu...

devamını oku 15 Kasım 2010 Pazartesi

"Evinde Hurma Olanlar Aç Kalmaz"

Hz. Muhammed / Sünnet ve Hadis / Sonpeygamber.info


  Çarşı pazarda tezgahlar ve vitrinler şimdi de Ramazan için düzenlenmeye başladı. Bereketli iftar sofralarını süsleyecek yiyecekler kilerlere dolduruluyor. Bu hazırlık telaşı içerisinde tezgahlarda dikkat çeken, ilginin en yoğun olduğu yemiş de şüphesiz hurma. Öyle ki artık iftar sofraları dendiğinde pide gibi akla gelen sayılı şeylerden biridir hurma. Ramazanımız ve orucumuz onunla özdeşleşmiştir âdeta. Peki, hurmayı bizim için bu kadar önemli kılan neydi? Sonuçta diğerleri gibi sıradan bir dünya nimeti olan hurmaya neden bu kadar önem veriliyordu?

devamını oku 25 Ekim 2010 Pazartesi

Mahyacılığa Dair

Hz. Muhammed / Sünnet ve Hadis / Samiha Ayverdi


Ramazan'ın zevk ve şevk faslı teravihten sonra başlardı. Namazlarını camide kılanlar için heyecanlı tahminlere yol açan, gecenin mahyaları idi. Zira mahyacılık, gelişi güzel bir heves işi, kolayına başarılır bir hüner değildi.

Birinci Sultan Ahmed zamanında başladığı rivayet edilen..

devamını oku 17 Ekim 2010 Pazar

Hoş Âmedi

Hz. Muhammed / Sünnet ve Hadis / Ercüment Ekrem Talu


Safa geldin ya Şehr-i Ramazan! Hem bu sene inşallah bize safalar büyük safalar getirdin.

...

Merhaba ey mübarek mâh-ı gufran! Merhaba ey zavallıların, ümitsizlerin, fukaranın, biçaregânın gönlüne tesliyet, yüzlerce milyon ehl-i imana mağfiret tebşir eden..

devamını oku 17 Ekim 2010 Pazar

Seyyahların Gözünden İstanbul'da Ramazan

Hz. Muhammed / Sünnet ve Hadis / Sonpeygamber.info


İstanbul tarih boyunca seyahatnamelere en çok konu olan, seyyahların dikkatini en çok çeken şehirlerin başında gelir.  İspanyol romancı Juan Goytisolo bu çalışmaların ta XVI. yüzyıla uzandıklarını söyler ve dünya kültür tarihinde İstanbul seyahatnameleri hakkında başlı başına bir literatürün oluştuğunu vurgular.

devamını oku 17 Ekim 2010 Pazar

İlk Orucum

Hz. Muhammed / Sünnet ve Hadis / Hüseyin Rahmi Gürpınar


lk orucumu dokuz yaşında tuttum. Bu da ömrümde hiç unutamayacağım günlerden biridir. Oruç ben yaşta çocukların ifasına tahammül edemedikleri büyük sevaptır. Eğer bir gün tutmaya dayanabilirsem hacı ninem büyük babamın anası, bu orucu benden bir mecidiyeye satın alacaktı. Çünkü küçüklerin oruçları büyüklerinkinden daha makbul olduğunu söylüyordu.

devamını oku 17 Ekim 2010 Pazar

Eski İstanbul'da Işıklı Geceler

Hz. Muhammed / Sünnet ve Hadis / Beşir Ayvazoğlu


Sokaklar hareket halinde yüzler ce fenerle doludur ve kalabalık bir ateş böceği kafilesi halinde camiye doğru akmaktadır. Mahya'yı İlk defa o akşam gördüğünü söyleyen Halide Edip, "Minareden minareye havada uzanan ışıktan yazılar, mavi kubbede ne garip ve tabiatüstü bir nur tecellisi İdi.

devamını oku 14 Ekim 2010 Perşembe

Huzur İklimine Bir Yolculuk

Hz. Muhammed / Sünnet ve Hadis / Ekrem Keleş


Dünyevileşmenin egemen olduğu bir toplumda herkesin gıpta ile baktığı bir konumu vardı. Fakat o bu konumda huzursuzdu. Gönlü daralıyor, âdeta bir çıkış yolu arıyordu. Modern hayatın maddi egemenliğinin var gücüyle hayatını kuşatma altına aldığını hissediyordu.

devamını oku 14 Ekim 2010 Perşembe

Camilerde Kurulan Sergiler

Hz. Muhammed / Sünnet ve Hadis / Abdülaziz Bey


"Ramazanda büyük selâtin camilerinin avlularına ve özellikle Hazret-i Halid, Fatih Sultan Mehmed, Sultan Beyazıd, Ayasofya Camilerinin avlularına sergiler kurulurdu. Bu sergilerde tesbihçiler tesbihleri ve sahaf denen kitapçılar, çeşit çeşit nefis...
 

devamını oku 14 Ekim 2010 Perşembe

Diş Kirası

Hz. Muhammed / Sünnet ve Hadis / Uğur Derman


Eskiden hali vakti yerinde olan aileler, ramazanda iftara davet ettikleri zengin fakir herkese evden ayrılırlarken diş kirası olarak bir miktar para veya kıymetli bir eşyayı hediye verirlerdi. Sanki iftara iştirak etmekle, gelenler, dişlerini davet sahibinin zevkine kiralamış oluyorlar ve bu kira bedeli hemen orada ödeniyordu!

devamını oku 12 Ekim 2010 Salı

Konaklarda Teravih

Hz. Muhammed / Sünnet ve Hadis / Abdülaziz Bey


Kibar konaklarında adi günlerde de imam bulunur, sabah akşam ve yatsı namazlarını ev halkı cemaatle kılar, ağalardan uygun biri müezzinlik ederdi. Ramazanda ise çoğunlukla konak imamı teravih kıldırmazdı; dıştan musikişinas bir imam ve güzel sesli müezzinler tutulması adetti.

devamını oku 11 Ekim 2010 Pazartesi

Bir Ramazan Gecesi

Hz. Muhammed / Sünnet ve Hadis / Ruşen Eşref Ünaydın


Pencereden İstanbul'un minarelerine bakıyordum: Şurada burada şerefeler birdenbire aydınlanıveriyor, güya karşı ufukta küme küme ateş böcekleri uçuşuyordu. Çocukluğumuzdaki ramazanlar aklıma geldi. O vakit müezzinler iftarlarını bitirirler, yarıma doğru şerefelerden üçüzlü kandiller tane tane sarkmaya başlardı.

devamını oku 11 Ekim 2010 Pazartesi

İnsan Ayaktadır

Hz. Muhammed / Sünnet ve Hadis / Prof. Dr. Kemal Sayar


İnsan ayaktadır. Ayakları üzerinde dimdik göğe yükselir. İnsan göğe yakın duran varlıktır. Toprak nasıl bedenin, hayvani olanın simgesi ise, gökler de meleksi ve aşkın olanın simgesidir. İnsan topraktan gelir ve göğe yükselir.

devamını oku 11 Ekim 2010 Pazartesi

Atik-Valde'den İnen Sokakta

Hz. Muhammed / Sünnet ve Hadis / Yahya Kemal Beyatlı


İftardan önce gittim Atik-Valde semtine
Kaç def'a geçtiğim bu sokaklar, bugün yine,
Sessizdiler. Fakat Ramazan mâneviyyeti
Bir tatlı intizâra çevirmiş sükûneti;
Semtin oruçlu halkı, süzülmüş benizliler,
Sessizce çarşıdan dönüyorlar birer birer;
Bakkalda bekleşen fıkarâ kızcağızları..

devamını oku 11 Ekim 2010 Pazartesi