Dosyalar

 

Toprağı İşler Gibi Çocuğunuzu İşleyin

Dosyalar / Hz. Peygamber ve Çocuk / Röportaj: Ayşe Nur Tüfekçi


Çocuğun, hak-sorumluluk ve özgürlük dengesini öğrenmesi gerekir. Çocuğun eğitimi kaynak yönetimi gibidir. Sevgi de bir kaynaktır. Ve bunun da yönetilmesi gerekir. Sevgiyi bol ve yerinde verdiğiniz zaman, bunun mahrumiyeti en büyük..


devamını oku 29 Mart 2011 Salı

Hz. Peygamber Beynimizdeki Prangaları ÇözdüHz. Peygamber’in çocuklara bizim gibi müthiş bir mesafe koyma, otoriteyi bu uzun mesafe ile sağlama gibi bir tavrı yok. Son derece doğal, insani, tabii bir tavır var. O sevgi karşıdaki bütün olumsuzlukları eritiyor..


devamını oku 29 Mart 2011 Salı

Allah'ın Rasûlü'nün Dilinde Şehirler

Dosyalar / Şehirler Şehri Mekke / Doç. Dr. Soner Gündüzöz


Tarih olaylara bağlanır, hafıza mekânlara. Peygamber’in dilindeki şehirlerin öyküsü, kendisi kara örtülere bürünmüş olsa da, insanlık için beyaz bir sayfa açan Kâbe’nin yanı başında başlar. Sadece Mekke’yi değil, tüm peygamber şehirlerini..


devamını oku 21 Şubat 2011 Pazartesi

Hz. Muhammed (sav)'in ve Ashabının Şakaları ve LatifeleriPeygamber Efendimiz ile ashabının hayatını hep büyük olaylar ve önemli dinîmeseleler etrafında okuyageldik. Siyer denildiği zaman ciddiyet sınırlarının üst düzeye taşındığı, gündelik hayatın, “küçük” hadiselerin neredeyse tamamen göz ardı edildiği..


devamını oku 3 Şubat 2011 Perşembe

Hicret Hadisesi

Dosyalar / Hicret / Prof. Dr. Adem Apak


Hz. Peygamber’in (sav) Mekke’den Medine’ye göç etmesi, sıradan bir vatan değişikliği değil, genelde İslâm tarihinin, genelde de dünya tarihinin en mühim hadiselerinden birisidir. Dolayısıyla bu hadisinin sebep ve neticelerinin bu önemi dikkate alınarak ortaya konulması gerekir. 


devamını oku 10 Ocak 2011 Pazartesi

Hicret Hakkında

Dosyalar / Hicret / Prof. Dr. Mehmet Özdemir


İslâm tarihinde “hicret” denince, öncelikle ve genellikle Hz. Peygamber zamanında Mekkeli Müşriklerin baskıları yüzünden ilk Müslümanların önce Habeşistan’a, ardından da Medine’ye göçmeleri akla gelir. Aslına bakılırsa, inançları yüzünden baskıya...


devamını oku 5 Ocak 2011 Çarşamba

Ailesi İbrahim Canan'ı Anlatıyor

Dosyalar / İbrahim Canan / Ayşe Nur Tüfekçi


Merhum Prof. Dr. İbrahim Canan’ı ailesine sorduk. Hayatını Hz. Peygamber’in mesajının günümüze taşınmasına adayan Canan’ın ailesinin bizimle kendisi hakkında paylaştıkları, onun hayatının her saniyesini Sünnet’e göre şekillendirdiğini gösteriyordu.


devamını oku 27 Aralık 2010 Pazartesi

Çalışma Arkadaşları ve Öğrencileri Canan'ı Anlatıyor

Dosyalar / İbrahim Canan / Editör


Sonpeygamber.info okurlarının oylarıyla 2010 yılında Hadis ve Sirete Hizmet Onur Ödülü'ne layık görülen merhum Prof. Dr. İbrahim Canan’ın mesai arkadaşları ve öğrencileri onun hakkındaki düşünceleri ve hatıralarını bizimle paylaştılar. 


devamını oku 27 Aralık 2010 Pazartesi

İlim Yolunda Süren ve İlim Yolunda Son Bulan Bir Hayat

Dosyalar / İbrahim Canan / Editör


Bir âlim tahayyül edin… Hayatını Sünnet-i Seniyye'ye göre yaşasın. Bir âlim tahayyül edin… Tek işi kitapları ve namazı olsun. Bir âlim tahayyül edin… Sabahları sokak taşlarında ilk onun ayak izleri olsun. Bir âlim tahayyül edin… 


devamını oku 26 Aralık 2010 Pazar

Prof. Dr. İbrahim Canan'ın Eserleri

Dosyalar / İbrahim Canan / Betül Yılmazörnek


Hayatını ilme ve Hz. Peygamber'in doğru anlaşılmasına adamış bir ilim adamı olan merhum Prof. Dr. İbrahim Canan, bugün her ne kadar aramızdan ayrılmış olsa da geride bıraktığı devasa külliyatı ile hala aramızda. İşte Canan'ın geride bıraktığı ölümsüz eserler...
 


devamını oku 23 Aralık 2010 Perşembe

Mekke New York Mu Oluyor?

Dosyalar / Şehirler Şehri Mekke / Ayşe Nur Tüfekçi


Hz. İbrahim’in inşası ve haccı ilan etmesinden bu yana yeryüzünde tevhid inancının merkezi olarak varlığını sürdüren Kâbe, göz göre göre kayboluyor. Asırlardır her türlü doğal felakete hatta savaşlara direnen Kâbe, güç gösterisi yapanların...


devamını oku 7 Aralık 2010 Salı

Dinî Düşünce Tarihimiz Açısından Hamidullah'ın Eserlerinin Türkçe'ye/Türkiye'ye İntikali ve Tesirler

Dosyalar / Prof. Dr. Muhammed Hamidullah / Prof. Dr. İsmail Kara


Muhammed Hamidullah merhumun Türkiye'ye, Türkiye'deki ilmî ve tarihî birikime, potansiyele ve Türk talebelerine hususi bir ihtimam ve dikkat gösterdiği çok az sayıdaki insan tarafından bilinir. Son yıllarını Türkiye'de geçirmek hususunda yarım bir arzusunun olduğunu...


devamını oku 15 Kasım 2010 Pazartesi

''Evinde Hurma Olanlar Aç Kalmaz''  Çarşı pazarda tezgahlar ve vitrinler şimdi de Ramazan için düzenlenmeye başladı. Bereketli iftar sofralarını süsleyecek yiyecekler kilerlere dolduruluyor. Bu hazırlık telaşı içerisinde tezgahlarda dikkat çeken, ilginin en yoğun olduğu yemiş de şüphesiz hurma. Öyle ki artık iftar sofraları dendiğinde pide gibi akla gelen sayılı şeylerden biridir hurma. Ramazanımız ve orucumuz onunla özdeşleşmiştir âdeta. Peki, hurmayı bizim için bu kadar önemli kılan neydi? Sonuçta diğerleri gibi sıradan bir dünya nimeti olan hurmaya neden bu kadar önem veriliyordu?


devamını oku 25 Ekim 2010 Pazartesi

Mahyacılığa Dair

Dosyalar / Kültürümüzde Ramazan / Samiha Ayverdi


Ramazan'ın zevk ve şevk faslı teravihten sonra başlardı. Namazlarını camide kılanlar için heyecanlı tahminlere yol açan, gecenin mahyaları idi. Zira mahyacılık, gelişi güzel bir heves işi, kolayına başarılır bir hüner değildi.

Birinci Sultan Ahmed zamanında başladığı rivayet edilen..


devamını oku 17 Ekim 2010 Pazar

Hoş Âmedi

Dosyalar / Kültürümüzde Ramazan / Ercüment Ekrem Talu


Safa geldin ya Şehr-i Ramazan! Hem bu sene inşallah bize safalar büyük safalar getirdin.

...

Merhaba ey mübarek mâh-ı gufran! Merhaba ey zavallıların, ümitsizlerin, fukaranın, biçaregânın gönlüne tesliyet, yüzlerce milyon ehl-i imana mağfiret tebşir eden..


devamını oku 17 Ekim 2010 Pazar