Dosyalar

 

Hz. Peygamber'in Ağaçlandırmaya Teşvikleri ve Tabiatını Korumaya Aldığı Bölgeler

Hz. Muhammed / Sünnet ve Hadis / Prof. Dr. Celal Yeniçeri


Prof. Dr. Celâl Yeniçeri’nin “Hz. Peygamber’in Çevreciliği” kitabından ağaçlandırmaya teşvikleri, tabiatını korumaya aldığı bölgeler ve ordulara verilen bazı talimatların çevrecilik yönüne değinen bölümünü okurlarımızın istifadesine sunuyoruz.

devamını oku 10 Şubat 2015 Salı

"Hz. Peygamber'in Çevreciliği"ne Bir Bakış: Avlanma Hukuk ve Ahlakı

Hz. Muhammed / Sünnet ve Hadis / Prof. Dr. Celal Yeniçeri


Biz burada Prof. Dr. Celâl Yeniçeri’nin “Hz. Peygamber’in Çevreciliği” kitabından hayvanları avlamanın kural ve kaidelerine değinen ve onlara nasıl davranmamız hususunda öğüt veren iki bölümü okurlarımızın istifadesine sunuyoruz.

devamını oku 2 Şubat 2015 Pazartesi

Hz. Peygamber’in Toprakla İlgili Tavsiyeleri

Hz. Muhammed / Sünnet ve Hadis / Prof. Dr. Hüseyin Akyüz


Tabiatla iç içe yaşayan Hz. Peygamber...

devamını oku 29 Aralık 2014 Pazartesi

Nebevi Hikmet Işığında Çevre Ahlakına Güncel Bakışlar

Hz. Muhammed / Sünnet ve Hadis / Prof. Dr. Talat Sakallı


Çevre probleminin de Hz. Peygamber’in ebedi mesajlarında çözümleri vardır. Sadece bunları güncelleyebilecek akıl ve çalışmaları beklemektedir.

devamını oku 29 Aralık 2014 Pazartesi

Hepimiz Aynı GemideyizDünyadaki çevre sorununa İslami perspektiften sorumluluk bağlamında nasıl bakılması gerektiğine dair yazı.

devamını oku 29 Aralık 2014 Pazartesi

Ekolojik Sünnet

Hz. Muhammed / Sünnet ve Hadis / Prof. Dr. Saffet Sancaklı


Hz. Peygamber'in sünnetinin ekolojik yönü ile alakalı yazı.

devamını oku 29 Aralık 2014 Pazartesi

Biz Bu Dünyayı Çocuklarımızdan Ödünç Aldık

Hz. Muhammed / Sünnet ve Hadis / Dr. Muhsin Toprak

İslam Müslümanlara bütün varlıklara saygı duymayı, onların hayat hakkına ilişmemeyi öğretmektedir.
devamını oku 29 Aralık 2014 Pazartesi

Rahmet ve Mağfiret Gecesi

Hz. Muhammed / Sünnet ve Hadis / Dr. Emine Gümüş Böke


Berat, berâet kelimesinin Türkçedeki kullanışı olup, berî olma, aklanma, temiz ve. suçsuz çıkmak demektir. Bu geceyi fırsat bilerek yaratana, yaratılmışlara karşı görev ve sorumluluklarımızı yeniden gözden geçirelim. Aramızdaki sevgi-saygı bağını, dayanışma ve kaynaşma ruhunu pekiştirelim. 

devamını oku 12 Haziran 2014 Perşembe

Berat: Arınma ve Rahmet

Hz. Muhammed / Sünnet ve Hadis / Sonpeygamber.info


Berat Arapça berâe-berâet kelimesinin Türkçeleşmiş şeklidir. Berâet, "iki şey arasında ilişki olmaması; kişinin bir yükümlülükten kurtulması veya yükümlülüğünün bulunmaması" anlamına gelir. Allah Teâlâ'nın bu gece kendisine yönelen ve mağfiret isteyen mümin kullarını temize çıkardığı kabul edilir. Berat gecesi mübarek kabul edilen geceler arasında önemli bir yere sahiptir. Hz. Peygamber'in..

devamını oku 12 Haziran 2014 Perşembe

Hadislerde 'Teşe'üm' ve Geleneksel Kadın Kimliğinin Getirdiği Yanılsamalar

Hz. Muhammed / Sünnet ve Hadis / Ayşe Mutlu Özgür


“Eğer bir şeyde uğursuzluk olsaydı kadında, atta ve evde olurdu.”

devamını oku 2 Haziran 2014 Pazartesi

Kadınların Çoğu Cehennemlik mi?

Hz. Muhammed / Sünnet ve Hadis / Yrd. Doç. Dr. Ayşe Esra Şahyar


“Bana cehennem gösterildi. Halkının çoğunun kadınlar olduğunu gördüm.”

devamını oku 27 Mayıs 2014 Salı

Regaib Kandili

Hz. Muhammed / Sünnet ve Hadis / Dr. Hamdi Tekeli


Günlük hayatımızda her an gördüğümüz trafik ikaz levhaları gibi insan hayatında da belirgin işaretler ve dönüm noktaları vardır. Bunlar, belirli günler, kandiller ve bayramlardır.

devamını oku 30 Nisan 2014 Çarşamba

Hz. Peygamber'in Asabiyetle Mücadelesi

Hz. Muhammed / Sünnet ve Hadis / Prof. Dr. Adem Apak


Hz. Peygamber (sav)’in tebliğ ettiği...

devamını oku 17 Mart 2014 Pazartesi

Veda Haccı ve Veda Hutbesi

Hz. Muhammed / Sünnet ve Hadis / Prof. Dr. Casim Avcı


Genellikle insan hakları üzerinde duran Rasûlullah can, mal ve ırz güvenliğine vurgu yaparak kul hakkı konusunda dikkatli davranılmasını, zulümden ve haram lokmadan kaçınılmasını, emanete riayet edilmesini, eşler arasında karşılıklı...

devamını oku 9 Ekim 2013 Çarşamba

Hac ve Umre Yolcuları İçin Hz. Peygamber'in Kabrini Ziyaret Adabı

Hz. Muhammed / Sünnet ve Hadis / Sonpeygamber.info


İslâm bilginleri hacceden her Müslümanın hacdan önce veya sonra Rasûlullah'ın kabrini ziyaret etmesini vâcip derecesinde önemli saymışlar, bir zaruret bulunmadıkça bunun ihmalini büyük bir duygusuzluk olarak değerlendirmişlerdir.

devamını oku 9 Ekim 2013 Çarşamba