Dosyalar

 

Sahih Bilginin Dijital Çağla İmtihanı

Dosyalar / Dijital Çağda İslam / Lokman Arslan


Olanca yoğunluğuna ve yoruculuğuna rağmen dijital mecralara bigâne kalmak mümkün değildir. Bu ortamlardan akan verilerin sıhhati ve sunum tarzı kendine özgü bir okuryazarlık gerekmektedir. Çünkü sanal mecralardan gelen veriler yalan, yanlış, eksik ve çarpıtılmış olabilir.


devamını oku 24 Aralık 2020 Perşembe

‘Proje İnsan Proje Hayat’ Düzeninde Dindar Kalabilmek

Dosyalar / Dijital Çağda İslam / Nevin Meriç

Teknolojik üretimin algı ve zihinsel değişimini belirleyen; rasyonellik, realitenin çoğulcu yapısı, yapabilirlik/güç ilişkisi, boş zaman vs. gibi argümanlara sahip olan teknolojik üretim, modern zihni ve algı kalıplarını hem farklılaştırıyor hem de değiştiriyor.

devamını oku 24 Aralık 2020 Perşembe

Çağımızın Fasığı Sosyal Medyada Hadis Paylaşmak

Dosyalar / Dijital Çağda İslam / Dr. Recep Emin Gül
Kur’an ayetleri ve Hz. Peygamber’in (sav) hadisleri hiçbir kontrole tabi olmaksızın, bağlamından koparılarak veya bir propaganda aracı yapılarak sosyal medyada sıklıkla paylaşılıyor.
devamını oku 24 Aralık 2020 Perşembe

Tıbb-ı Nebevî Nedir, Ne Değildir

Dosyalar / Dijital Çağda İslam / Doç. Dr. Ayşe Esra Şahyar
Tıbb-ı nebevî, tıp alanında Peygamberimizin insanlığa tevhit, hikmet, insaf, şefkat, gayret ve tevekkül gibi değerler etrafında öğrettiği bir takım esaslar ihtiva eder.
devamını oku 16 Temmuz 2020 Perşembe

Dünya ve Ahiretin Köprüsü Ramazan

Dosyalar / Ramazan ve Bayram / Dr. Emine Gümüş Böke
Ramazan ayında oruç tutan, nefsanî arzularına mukavemet gösteren, kötü söz ve davranışlardan uzak duran Müslüman nefsini terbiye etmiş ve sabırlı olmayı öğrenmiş olur.
devamını oku 30 Nisan 2020 Perşembe

Ramazan ve İsraf

Dosyalar / Ramazan ve Bayram / Dr. Emine Gümüş Böke
Manevi güzelliklerle dolu olan Ramazan ayı, müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimidir.
devamını oku 23 Nisan 2020 Perşembe

İmtihan Günlerinde Müslümanca Yaşamak

Müslümanca yaşamanın önemini ve değerini hatırlatmak amacıyla sekiz kıymetli isimle konuştuk.
devamını oku 13 Nisan 2020 Pazartesi

Hadislerle Su

Dosyalar / Hepimiz Aynı Gemideyiz / Dr. Fatma Şensoy


Fuzûlî,"su kasidesi" diye bilinen "Kasîde der medh-i Hazret-i Fahr-ı...


devamını oku 29 Temmuz 2019 Pazartesi

Kurban: Sınıra Yakın Durmak

Dosyalar / Kurban ve Hac / Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu
Emniyet sözcüğü ile iman sözcüğünün aynı kökten gelmesinin işaret ettiği üzere, din, her şeyden önce, insan aklının metafizik güvenliğini saklar.
devamını oku 12 Temmuz 2019 Cuma

Kurban Kesmenin Metafizik Temelleri

Dosyalar / Kurban ve Hac / Prof. Dr. Ali Murat Daryal
Bilindiği gibi kurbanın tarihi İslamiyette Hz. İbrahim (as) oğlu Hz. İsmail (as)'ı kurban etme teşebbüsü ile başlar. Sonra bu teşebbüs, bizzat Allah tarafından Hz. İsmail'in yerine bir koç kurban edilmesi şekline çevrilir. Daha sonra da bizlerde koyun kurban etme şeklinde devam eder.
devamını oku 9 Temmuz 2019 Salı

Hac: Bir Yaratılış Gösterisi

Dosyalar / Kurban ve Hac / Ali Şeriati


Senin İsmail'in kim veya ne? Mevkiin mi? Şerefin mi? Mesleğin mi? Paran mı? Evin mi?


devamını oku 9 Temmuz 2019 Salı

Kadir Gecesi

Dosyalar / Ramazan ve Bayram / Sezai Karakoç
Kur'an gelmeseydi, kainat ve varlık, her türlü yaratılış, sırrı çözülmez bir tılsım, bir büyü gibi kalırdı.
devamını oku 21 Mayıs 2019 Salı

Hz. Peygamber’in Ramazan Hazırlıkları

Dosyalar / Ramazan ve Bayram / Prof. Dr. Ali Çelik
Hz. Peygamber'in Ramazan ayı girmeden önce yaptığı hazırlıkları ashab-ı kiramın naklettiği bilgilere, yani bu konudaki sünnetine bakarak tesbit etmek mümkündür.
devamını oku 29 Nisan 2019 Pazartesi

Berat Kandili (Kurtuluş Gecesi)Berat Arapça berâe-berâet kelimesinin Türkçeleşmiş şeklidir. Berâet, “iki şey arasında ilişki olmaması; kişinin bir yükümlülükten kurtulması veya yükümlülüğünün bulunmaması” anlamına gelir.


devamını oku 19 Nisan 2019 Cuma

Bütün Dinlerde Ortak Bir İbadet: Oruç

Dosyalar / Ramazan ve Bayram / Prof. Dr. Ömer Faruk Harman


İnsanlık tarihinin zaman boyutunda ne kadar gerilere, mekan boyutunda ne kadar uzaklara gidilirse gidilsin, insanın yaşadığı her zaman ve mekan diliminde din gerçeği mutlaka bulunmaktadır. 


devamını oku 6 Nisan 2019 Cumartesi