Dosyalar

 

Hz. Peygamber'in Ramazan Hazırlıkları

Hz. Muhammed / Sünnet ve Hadis / Prof. Dr. Ali Çelik


Hz. Peygamber'in Ramazan ayı girmeden önce yaptığı hazırlıkları ashab-ı kiramın naklettiği bilgilere, yani bu konudaki sünnetine bakarak tesbit etmek mümkündür. Bu konuda nakledilen rivayetler incelediğinde iki konunun öne çıktığı görülür..

devamını oku 29 Nisan 2019 Pazartesi

Berat Kandili (Kurtuluş Gecesi)Berat Arapça berâe-berâet kelimesinin Türkçeleşmiş şeklidir. Berâet, “iki şey arasında ilişki olmaması; kişinin bir yükümlülükten kurtulması veya yükümlülüğünün bulunmaması” anlamına gelir.

devamını oku 19 Nisan 2019 Cuma

Bütün Dinlerde Ortak Bir İbadet: Oruç

Hz. Muhammed / Sünnet ve Hadis / Prof. Dr. Ömer Faruk Harman


İnsanlık tarihinin zaman boyutunda ne kadar gerilere, mekan boyutunda ne kadar uzaklara gidilirse gidilsin, insanın yaşadığı her zaman ve mekan diliminde din gerçeği mutlaka bulunmaktadır. 

devamını oku 6 Nisan 2019 Cumartesi

Miraç Yakıtı

Hz. Muhammed / Sünnet ve Hadis / Sezai Karakoç


Sezai Karakoç'un kaleminden bir Miraç yazısı "Miraç Yakıtı"

devamını oku 1 Nisan 2019 Pazartesi

Hz. Peygamber'in Çocuk Eğitiminde Öne Çıkardığı Hususlar

Hz. Muhammed / Sünnet ve Hadis / Prof. Dr. İsmail Sağlam


Hayatın devam etmesi ve anlam kazanması nesli korumaya bağlıdır. Nesli korumak ise doğum öncesi ve doğum sonrası bazı tedbirleri gerektirir.  Bütün semavî dinler gibi İslâm da çocuk eğitiminde bu tedbirleri hedef edinir...

devamını oku 29 Mart 2019 Cuma

Fıtır Sadakası

Hz. Muhammed / Sünnet ve Hadis / Mahbube Çiftçi


İnsanoğluna dünya ve ahiret saadetini kazanma yollarını sunan İslam dininin beş temel esasından biri de Ramazan orucudur. Dinimizin korumayı amaçladığı beş temel prensip, dinin, nefsin, aklın, malın ve ırzın korunmasıdır (maslahat-ı hamse). İşte bu prensipler ışığında bakıldığında, dinin tüm emir ve yasaklarının bu ilkelere hizmet ettiği görülür.

devamını oku 7 Mart 2019 Perşembe

Maneviyat Mevsimi Üç Aylar

Hz. Muhammed / Sünnet ve Hadis / Hüseyin Karaca


Zaman bize verilen en büyük nimetlerden biri. Gece ve gündüz...

devamını oku 6 Mart 2019 Çarşamba

Mevlid

Hz. Muhammed / Sünnet ve Hadis / Prof. Dr. Ahmet Özel


Tarih boyunca Hz. Peygamber’in doğum yıldönümüyle ilgili kutlamalar hemen bütün İslam ülkelerinde dinî ve sosyal hayatın önemli bir unsuru haline gelmiştir.

devamını oku 10 Ocak 2019 Perşembe

Osmanlı Devri Medine'sinde Uygulanan Bazı Ramazan Gelenekleri

Hz. Muhammed / Sünnet ve Hadis / Yrd. Doç. Dr. Hilal Kazan


Ramazan-ı Şerif gecelerinde hücre-i saadetin her zamankinden fazla bir surette aydınlatılması için sair gecelerde yakılan iki aded altın şamdanlı bal mumlarına sekiz adet şamdan daha ilave edilirdi. Bu şamdanları teravihden sonra mum hazinesine iade etmek için hariçten hatırı sayılır sekiz zatın davet edilmesi eski güzel bir adet idi.

devamını oku 11 Ekim 2018 Perşembe

Mevlidin Dindeki Yeri

Hz. Muhammed / Sünnet ve Hadis / Prof. Dr. Abdulhakim Yüce


Mevlid okumanın/okutmanın asıl amacı, Efendimiz'in dünyayı şereflendirmesinden ötürü...

devamını oku 21 Ağustos 2018 Salı

Benliğin Tutsaklığından Orucun Özgürlüğüne

Hz. Muhammed / Sünnet ve Hadis / Dr. Mustafa Ulusoy


Beden insana bir sınır sağlar. Nerede başlayıp nerede bittiğimizi bize anlatır. Bu insanın çocukken yaşadığı ilk sınır deneyimidir. İnsan benliği, bedenin içinde gömülü olduğunu hissetmesi ile birlikte, bedenini ya "evi gibi" deneyimler, ya da yabancı bir yer olarak.

devamını oku 13 Ağustos 2018 Pazartesi

Dünden Bugüne Hac Yolculukları

Hz. Muhammed / Sünnet ve Hadis / Sonpeygamber.info-Özel


Her ne kadar bugün ibadetlerini yerine getirmek üzere niyetlenen hacı adaylarını zorlu bir koşuşturma bekliyor olsa da ulaşım ve teknik imkânlar bakımından geçmişe nazaran oldukça şanslı olduklarını rahatlıkla söyleyebiliriz

devamını oku 9 Ağustos 2018 Perşembe

Hz. Peygamber'e ve Allah'a İtaatin Simgesi: Kurban

Hz. Muhammed / Sünnet ve Hadis / Dr. Emine Gümüş Böke


Yüce Allah, biz kullarına sayısız nimetler vermiştir. Kur’an’da da ifade edildiği üzere, Allah’ın nimetlerini saymaya kalksak sayamayız (Nahl, 16/18). Bu nimetler karşısında Yüce Yaradanımızın bizden istediği, ona lâyık kul olmak ve verdiği nimetlere şükretmektir. İşte Yüce Rabbimizin şükür vasıtalarından biri de kurban kesmektir.

devamını oku 9 Ağustos 2018 Perşembe

Hz. İbrahim'in Sünneti: KurbanArapça'da gerek maddi gerekse manevi her türlü yakınlığı...

devamını oku 9 Temmuz 2018 Pazartesi

Ramazanın Habercisi HilalSözlükte "yüksek sesle haykırmak; or taya çıkmak, parlamak; sevinmek" an lamlarına gelen hell kökünden türeyen hilal (çoğulu ehille), ayın kavuşum önce si ve sonrasında yeryüzünden uçları sivri ince bir yay gibi görünen şeklinin adıdır. Kelime Kur'ân-ı Kerim'de bir yerde çoğul şekliyle geçer.

devamını oku 8 Temmuz 2018 Pazar