Dosyalar

 

Dünden Bugüne Hac Yolunda

Dosyalar / Kurban ve Hac / Editör
İslam öncesinde ve sonrasında insanlar, gruplar halinde ya da bireysel olarak; deve, at, demiryolu, araba, otobüs ve uçak gibi çeşitli ulaşım araçlarını kullanarak bu ilahi görevi yerine getirmeye çalışmışlardır.
devamını oku 23 Haziran 2022 Perşembe

Asr-ı Saadette Ticaret Ahlakı

Dosyalar / Kurban ve Hac / Prof. Dr. Salih Pay
İslam, hayatın her aşamasıyla ve her alanıyla ilgilenmiştir. Bu bağlamda Allah Teâlâ (c.c.) insanın, insan, toplum, çevresindeki eşya, nihayet dünya ile ilişkilerini düzenleyip birtakım esaslar getirmiştir.
devamını oku 15 Haziran 2022 Çarşamba

Hicret'ten Alınacak Dersler

Dosyalar / Hicret / Ömer Tuğrul İnançer


Hicret sadece Rasulullah Efendimiz’in Mekke’den Medine’ye teşrifi ile sınırlı bir hadise değildir. Onu sosyal bir gereklilik, epey sıkıntılı bir yerden sıkıntısız bir yere gitme arzusu şeklinde algılarsak Efendimiz’e saygısızlık yapmış oluruz.


devamını oku 24 Ağustos 2021 Salı

Kur’ân Okurken Nelere Dikkat Edilmeli?

Dosyalar / En Büyük Mucize: Kur’ân-ı Kerîm / Prof. Dr. Murat Sülün
Kur’ân-ı Kerim her türlü laubalilikten uzak, tarihsel kültür ve gelenek bir tarafa atılıp insanların kınamalarına kulak asmaksızın, zihnî meşgalelerden mümkün mertebe uzaklaşarak ve ayetlerin manası üzerinde yoğunlaşarak okunmalıdır.
devamını oku 24 Ağustos 2021 Salı

Peygamber Mescidinde Çocuklar

Dosyalar / Hz. Peygamber ve Çocuk / Doç. Dr. Huriye Martı


Çocuk ile cami arasına duvar örmeyen Allah Rasulü’nün, geleceğin büyüklerini...


devamını oku 24 Ağustos 2021 Salı

İletişim Ahlâkımıza Dair

Dosyalar / Dijital Çağda İslam / Taha Kılınç
Ekranlardan evlerimize ve kalplerimize akanlar karşısında ayağımızın kaymaması ve sürüklenip gitmemek için bazı kaideleri hatırlamaya hepimizin ihtiyacı var. “Sanal âlem fıkhı” da diyebileceğimiz bu kaideler bütünü, internet ortamında da Müslümanca kalabilmemiz için elzem.
devamını oku 4 Ocak 2021 Pazartesi

Sahih Bilginin Dijital Çağla İmtihanı

Dosyalar / Dijital Çağda İslam / Lokman Arslan


Olanca yoğunluğuna ve yoruculuğuna rağmen dijital mecralara bigâne kalmak mümkün değildir. Bu ortamlardan akan verilerin sıhhati ve sunum tarzı kendine özgü bir okuryazarlık gerekmektedir. Çünkü sanal mecralardan gelen veriler yalan, yanlış, eksik ve çarpıtılmış olabilir.


devamını oku 24 Aralık 2020 Perşembe

‘Proje İnsan Proje Hayat’ Düzeninde Dindar Kalabilmek

Dosyalar / Dijital Çağda İslam / Nevin Meriç

Teknolojik üretimin algı ve zihinsel değişimini belirleyen; rasyonellik, realitenin çoğulcu yapısı, yapabilirlik/güç ilişkisi, boş zaman vs. gibi argümanlara sahip olan teknolojik üretim, modern zihni ve algı kalıplarını hem farklılaştırıyor hem de değiştiriyor.

devamını oku 24 Aralık 2020 Perşembe

Çağımızın Fasığı Sosyal Medyada Hadis Paylaşmak

Dosyalar / Dijital Çağda İslam / Dr. Recep Emin Gül
Kur’an ayetleri ve Hz. Peygamber’in (sav) hadisleri hiçbir kontrole tabi olmaksızın, bağlamından koparılarak veya bir propaganda aracı yapılarak sosyal medyada sıklıkla paylaşılıyor.
devamını oku 24 Aralık 2020 Perşembe

Tıbb-ı Nebevî Nedir, Ne Değildir

Dosyalar / Dijital Çağda İslam / Doç. Dr. Ayşe Esra Şahyar
Tıbb-ı nebevî, tıp alanında Peygamberimizin insanlığa tevhit, hikmet, insaf, şefkat, gayret ve tevekkül gibi değerler etrafında öğrettiği bir takım esaslar ihtiva eder.
devamını oku 16 Temmuz 2020 Perşembe

Dünya ve Ahiretin Köprüsü Ramazan

Dosyalar / Ramazan ve Bayram / Dr. Emine Gümüş Böke
Ramazan ayında oruç tutan, nefsanî arzularına mukavemet gösteren, kötü söz ve davranışlardan uzak duran Müslüman nefsini terbiye etmiş ve sabırlı olmayı öğrenmiş olur.
devamını oku 30 Nisan 2020 Perşembe

Ramazan ve İsraf

Dosyalar / Ramazan ve Bayram / Dr. Emine Gümüş Böke
Manevi güzelliklerle dolu olan Ramazan ayı, müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimidir.
devamını oku 23 Nisan 2020 Perşembe

İmtihan Günlerinde Müslümanca Yaşamak

Müslümanca yaşamanın önemini ve değerini hatırlatmak amacıyla sekiz kıymetli isimle konuştuk.
devamını oku 13 Nisan 2020 Pazartesi

Hadislerle Su

Dosyalar / Hepimiz Aynı Gemideyiz / Dr. Fatma Şensoy


Fuzûlî,"su kasidesi" diye bilinen "Kasîde der medh-i Hazret-i Fahr-ı...


devamını oku 29 Temmuz 2019 Pazartesi

Kurban: Sınıra Yakın Durmak

Dosyalar / Kurban ve Hac / Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu
Emniyet sözcüğü ile iman sözcüğünün aynı kökten gelmesinin işaret ettiği üzere, din, her şeyden önce, insan aklının metafizik güvenliğini saklar.
devamını oku 12 Temmuz 2019 Cuma