Bir Hadis Bir Yorum

 

Seni Unutmaktan Muhafaza Buyur Allah'ım!Zikir, anmak, hatırlamak manasına gelen bir kelimedir. Bu dünya Allah'ı unuttuğumuzda, yarım, kırık, buruk bir hal alır. Dünya lezzetleri, yakalanması imkansız bir rüya kahramanı gibi sürekli kaçar elimizden, bir sonraki hedefte arz-ı endam eder.


devamını oku 25 Aralık 2009 Cuma

Zalime Yardımcı Olmakİslam yeryüzünün tamamında rahmet ve adaleti ayakta tutma, zulmün karanlığını hakikat ışığıyla aydınlatma misyonunu yükler Müslümanın omuzlarına. İnsanlığın kaderi adeta Müslümanın elleri arasında şekillenir.


devamını oku 25 Aralık 2009 Cuma

Özel Anlar, Özel MekanlarAnlar, mekanlar, Allah'ın kutsal kılmasıyla değerlenirler. Hacer-i Esved'i öperken "Ey taş, seni Rasûlullah öptüğü için öpüyorum." diyen güzide sahabe Hz. Ömer, cennetten indiğine inanılan bir cisme bile Allah'ın elçisinin saygı göstermesini..


devamını oku 25 Aralık 2009 Cuma

Niyet EttimNiyet, bir şeyi yapmayı zihinde tasarlamak, o işi yapmak üzereyken kalpte oluşan pekişmiş karardır. Dünya ve ahirete ait bütün işler, kul açısından bu azim ve kararla vücut bulur. Bu sebeple niyet, amellere atılan bir ilk adım sayılabilir.


devamını oku 25 Aralık 2009 Cuma

Aç İnsana Komşu Olmak"Komşusu açken tok yatan kimse mümin değildir." Heysemî, Mecmeu'z-zevâid, VIII, 167 Bencillik, insanda bulunan ama dinimizce hor görülen bir vasıftır. Nefsin en temel özelliklerindendir, hazzı yakalama ve kendine ait kılma arzusu.


devamını oku 25 Aralık 2009 Cuma

Merhameti ÇağırmakMerhamet, en temel duygulardan biridir; sevgi ve acımanın içiçe geçtiği, canlılar içinde, izdüşümü noktasına "anne" denk gelen, sıcacık bir güven atmosferi. Öyle ki Hz. Peygamber bile, Allah-u Teala'nın rahmetini anlatırken..


devamını oku 25 Aralık 2009 Cuma

Allah'a Ne Kadar Güveniyoruz?İnsanın hayata adımlarını attığı ilk andan itibaren ona yoldaşlık eden bir dürtüdür her şeyi kontrolü altında tutma isteği. İyi çalışıldığında, gerekli önlemler alındığında sonucun tam da planladığımız gibi olması gerektiğine öylesine içten inanırız ki önümüze çıkıveren küçük bir pürüz bizi, iç dünyamızla birlikte tepetaklak ediverir.


devamını oku 25 Aralık 2009 Cuma

Hayrı GeciktirmemekEbû Sirve'a Ukbe İbni Haris (ra) şöyle dedi: "Bir keresinde Medine'de Rasûlullah'ın arkasında ikindi namazı kılmıştım. Rasûlullah selam verip namazı bitirdi ve süratle yerinden kalktı, safları yararak hanımlarından birinin odasına gitti.


devamını oku 25 Aralık 2009 Cuma

Amellerin Değeri

Sonpeygamber.info / Bir Hadis Bir Yorum / Doç. Dr. Cemal Ağırman


'Niyet' ve 'karşılık' bu hadisin anahtar kavramlarıdır. Niyet, "kişiyi harekete geçiren, eyleme yönelten iç saik / etmen / güdü / motivasyon / amaç / gaye" demektir. Niyet "bu işi neden yaptım / neden yapıyorum / neden yapacağım?" sorusunun cevabıdır.


devamını oku 25 Aralık 2009 Cuma

Sevdiğinizi Söyleyinİnsan, ilişkileriyle var olan ve hayatını bu ilişkiler çerçevesinde anlamlandıran bir varlık. İnsanın sosyal çevresiyle bağının niteliği ve kalitesi, İslam'ın bireysel planda nihaî hedefi olan dünya ve ahiret saadetinin anahtarı konumundadır.


devamını oku 25 Aralık 2009 Cuma

Allah'ın Ölçüsü

Sonpeygamber.info / Bir Hadis Bir Yorum / Prof. Dr. İ. Hakkı Ünal


Ebu Hureyre (ra)'den nakledilen bir hadis-i şerifte sevgili Peygamberimiz şöyle buyurdular: "Allah sizin suretlerinize (görünüşünüze) ve mallarınıza bakmaz, ancak kalplerinize ve amellerinize bakar."


devamını oku 25 Aralık 2009 Cuma

Peygamber Rehberliğinde Çocuk EğitmekBu hadise, Hz. Peygamberin Mescid-i Nebevî'de, zekat olarak toplanan hurmaların dağıtımını kontrol etmesi esnasında yaşanmıştır. Hz. Hasan'ın hurmayı ağzına atışına Rasûlullah'ın tepkisini anlayabilmek için..


devamını oku 25 Aralık 2009 Cuma

Bir Mümini SevindirmekBir çok rivayeti bulunan Hadîs-i Şerîf'in sıhhati konusunda en küçük bir endişe söz konusu değildir. Bu da hadisin taşıdığı mesajın, insan ve toplum hayatı bakımından öneminin dolaylı bir göstergesi olarak değerlendirilebilir.


devamını oku 25 Aralık 2009 Cuma

Sağlık ve Boş Vakitİnsanı doğum ve ölüm çizgileriyle kuşatan "zaman"ı en anlamlı bir şekilde değerlendirebileceği bilincin zirvesine davet ediyor bu hadis-i şerif. Sahibi olup da kadir ve kıymetini bilemeden hodbince kullandığımız iki önemli nimete dikkatimizi çekiyor: Sağlık ve boş vakit.


devamını oku 25 Aralık 2009 Cuma

Kişinin Üstünlüğü Dini, İyiliği Aklı; Kıymet ve Övüncü Ahlakıdır

Sonpeygamber.info / Bir Hadis Bir Yorum / Prof. Dr. İ. Hakkı Ünal


Hayatın sadece bu dünyadan ibaret olmadığına inanan mümin için paha biçilmez ödülleri içeren bu hadis, "İyilik yapan hiç kimsenin amelini zayi etmeyeceğini." (Tevbe, 120) beyan eden Cenâb-ı Hakk'ın vaadinin bir açılımı mahiyetindedir.


devamını oku 25 Aralık 2009 Cuma